محمدعلی
نویـــــد

ما زنده به آنیم
ما زنده به آنیم

درباره محمد علی نوید

یاد مردان بزرگ را از آن جهت گرامی می داریم و تکرار می کنیم که می توانند سرمشقی برای منش زندگی ما بوده و الهام بخش ما در دوراهی های انتخاب باشند. اولین گام برای موفق شدن این است که روش کار انسان های موفق را بدانیم، برای انتخاب ها بدانیم آنها چگونه انتخاب می کردند، برای اصرار بدانیم آنها کجا بر خواسته خود پا فشاری می کردند و برای گذشت بدانیم آنها کی و کجا گذشت می کردند. البته همواره انتخاب با خود ماست، چون در عصر تغییر، تمام فرضیات تصمیم گیری، دست خوش تغییر می شود ولی در خصوص اصول اخلاقی و اجتماعی همه چیز تقریباً ثابت می ماند. بخش اول قابل الگو برداری و بخش دوم قابل کپی برداری است. خوشبخت ملتی است که بتواند خوب و بد پیشینیان خود را به یاد داشته باشد و خوبی های ایشان را تکریم و تکرار کند.نوشته های ذیل گوشه

مطالعه بیشتر

خاطرات ایشان

ما زنده به آنیم
خاطرات

نقد خویشتن

در اوایل كار بهره برداری شركت نفیس نخ مساله ای بود كه موجب ناراحتی شدید مرحوم حاج آقا شده و حتی كمی مایل به عصبانیت

مطالعه بیشتر »
ما زنده به آنیم
خاطرات

بزرگواری

هر روز صبح که حاج آقا به دفتر می آمدند، پیشاپیش به هرکدام از کارکنان که در مسیرایشان  بودند سلام می کردند و این کار

مطالعه بیشتر »
ما زنده به آنیم
خاطرات

بلند همتی

روزی مرحوم حاج آقا به كارخانه آمده و هنگام برگشت تصمیم برآن شد كه ایشان را همراهی كرده و رانندگی كنم. چون مرحوم حاج آقا

مطالعه بیشتر »

گالری تصاویر

تماس با ما یا ثبت خاطره