ما زنده به آنیم

در ابتدای كارم مدت یك هفته به دفتر مركزی برای گذراندن دوره كارآموزی مراجعه نمودم. در اولین روز وقتی كنار میز خانم جلیلیان نشسته بودم و در انتظار آمدن ایشان بودم، مرد سالخورده­ای را دیدم كه از اتاقی بیرون آمدند ابتدا ایشان با بنده سلام و احوال پرسی كردند و چون ایشان را نمی­شناختم از خانم جلیلیان در موردشان سوال كردم و گفتند كه حاج آقا نوید و رئیس هیات مدیره هستند من واقعا از فروتنی مرحوم حاج آقا نوید تعجب كرده بودم و برایم جالب بود. بار دوم ایشان را در راهروی ورودی open space درحالیکه با عجله  از راهرو عبور می كردم ،دیدم . من آنقدر تند حركت می كردم كه متوجه ایشان نشدم ولی باز هم ایشان پیش دستی كرده و سلام دادند.

پیش قدم بودن در سلام از خصلتهای انسانهای بزرگ و صفات مورد تاكید پیامبر عزیزمان است كه در وجود نازنین مرحوم حاج آقا نوید به صورتی بارز به چشم می­خورد.

فاطمه رحیمی- مسئول دفتر مدیر عامل  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *